Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Manažment Bakalárske štúdium

Prihláška
 • Odbor:
  ekonómia a manažment
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  I. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  3 roky denná forma, 4 roky externá forma
 • Cena za semester:
  367 € denná forma, 400 € externá forma
 • Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore ekonómia a manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

  • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

  • sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment, akreditovaného v rámci študijného odboru ekonómia a manažment:

  • je schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
  • riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,
  • uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
  • zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
  • uplatniť dané znalosti a zručnosti vo všetkých odvetviach aj vo verejnej a nevládnej sfére,
  • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. - senior manažér).