Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Rigorózne konanie (PhDr.) Manažment Rigorózne konanie

 • Odbor:
  ekonómia a manažment
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
 • Forma štúdia:
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  najviac 12 mesiacov
 • Cena za semester:
  650 € - poplatok za rigorózne konanie
 • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore ekonómia a manažment, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

  Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

  Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)