Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Manažment Magisterské štúdium

Prihláška
 • Odbor:
  ekonómia a manažment
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  II. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  denná forma štúdia - 2 roky, externá forma štúdia 2,5 roka
 • Cena za semester:
  595 € denná forma / 595 € externá forma
 • Študijný program „Manažment“ prispieva k rozvoju poznania v manažmente, ekonomike a ekonómii, kladie sa dôraz na osvojenie si moderných trendov v manažmente.

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolventi študijného odboru ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu Senior manažér (manažér 2. stupňa, vyšší alebo starší manažér.) Senior manažér – magister manažmentu – ovláda nadstavbové funkcie manažmentu a je schopný riešiť riadiace problémy v širších súvislostiach, po primeranej praxi dokáže riadiť skupiny ľudí v  organizácii (podniku, inštitúcii) na úrovni úseku (divízie) a celej organizácie (podniku, inštitúcie), má komplexné znalosti o organizácii (podniku, inštitúcii).

  Teoretické vedomosti:

  • nadobudne prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky,
  • porozumie a osvojí si nadstavbové a špeciálne disciplíny manažmentu,
  • získa poznatky z podporných disciplín manažmentu.

  Praktické schopnosti a zručnosti:

  • dokáže riadiť veľké skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu veľkej pracovnej skupiny,
  • je schopný zastávať vedúce pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
  • je schopný riadiť a koordinovať činnosť niekoľkých veľkých pracovných útvarov alebo aj celej organizácie (podniku, inštitúcie),
  • súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa vo všetkých odvetviach podnikania aj v rozpočtovej sfére.

  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

  • ovláda zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov,
  • vie používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí,
  • je schopný zvládnuť enormné pracovné zaťaženie a regenerovať sa.