Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Rigorózne konanie (PaedDr.) Rigorózne konanie

Prihláška
 • Odbor:
  učiteľstvo a pedagogické vedy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
 • Forma štúdia:
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  najviac 12 mesiacov
 • Cena za semester:
  622 € - poplatok za rigorózne konanie
 • Vysoká škola DTI v zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku DTI prijíma v roku 2020 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

  Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

  Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.)

  Viac informácií v sekcii Pre uchádzačov.