Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

 • ID:

  KH: pondelok 12.00 - 14.00

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  zelina@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

   Podieľa sa na výučbe v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

   Vyučované predmety:

  •  Pedagogická psychológia
  •  Aplikovaná pedagogická psychológia
  •  Psychológia tvorivosti
  •  Psychológia riadenia
  •  Tvorivé metódy v riadení
  •  Psychológia osobnosti
  •  Edukačná psychológia
 • Projekty

   

  VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/0443018 Analýza  sebaregulačných  štýlov  učenia  sa  študentov.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 005VŠDTI-4/2021 Pozitívna psychológia ako nová paradigma edukácie stredoškolákov smerovaná k rozvoju osobnostných kompetencii pre život. 

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  Národné  projekty:

  NP MRK 1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k  inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

  NP MRK 2 Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

  NP PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED).

  NP Škola otvorená všetkým (ŠOV).

  NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (POP).

 • Publikácie

   

  ORCID ID:

  WOS Researcher ID:

  SCOPUS Author ID:

   

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AA01 Zelina, M. a. kol. (2016). Škola v interdisciplinárnom kontexte. Brno : Tribun. ISBN 987-80-263-1062-4.

   

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  AAB01 Rosa, V., Turek, I. & Zelina, M. (2001).  Milénium – Národný program  výchovy  a vzdelávania  v Slovenskej republike na najbližších  15   až 20 rokov.  Bratislava: IRIS. ISBN 80-89018-36-X.

  AAB02 Zelina, M. & Jaššová, E. 1984. Tvorivosť - piata dimenzia. Bratislava: Smena.

  AAB03 Zelina ,M. & Zelinová, M. 1990. Rozvoj  tvorivosti  detí  a mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 80-08-00442-8.

  AAB04 Zelina, M. (1995). Sloboda  osobnosti. Šamorín: Fontana Kiadó. ISBN 80-85701-07-3.

  AAB05 Zelina, M. (1995). Výchova tvorivej osobnosti. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 80-223-0713-0.

  AAB06 Zelina, M. (2004). Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 80-10-00456-1.

  AAB07 Zelina, M. (2006). Kvalita  školy.  Bratislava: OG-Poľana. ISBN 80-89192-29-7.

  AAB08 Zelina, M. (2011). Stratégie  a metódy  rozvoja  osobnosti  dieťaťa. Bratislava: IRIS. ISBN 978-80-89256-60-0.

  AAB09 Zelina, M. (2018). Psychoedukácia. Dubnica nad  Váhom VŠ DTI. ISBN 978-80-89732-75-3.

  AAB10 Zelina, M. & Jurčová, M. (1995). Creativization  and its  Barriers. Bratislava: SAP. ISBN 80-85665-58-1.

  AAB11 Zelina, M. (2000). Alternatívne  školstvo. Bratislava: IRIS. ISBN 80-88778-98-0.

   

  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

  ABC01 Zelina, M. (2021). Model inkluzívnej  školy. In.:  Barnová, S.  a kol.: Psychoedukačná  dimenzia  inklúzie  žiakov  stredných  škôl. České Budejovice: Nová  forma. str.108 – 126. ISBN 978-80-7612-409-7.