Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Mgr. Igor Marks, PhD.

Zástupca vedúcej katedry

 • ID:

  KH: streda 13.00 - 15.00

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  marks@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

   Podieľa sa na výučbe v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

   Vyučované predmety:

  •  Kapitoly z andragogiky
  •  Súčasné trendy vo vzdelávaní
  •  Diplomový seminár
  •  Inštruktáž k pedagogickej praxi 1, 2
  •  Seminár k bakalárskej práci
  •  Inštruktáž k priebežnej a súvislej pedagogickej praxi
  •  Metodológia pedagogického výskumu
 • Projekty

   

  VEGA 1/0293/16 Významná osobnosť slovenských dejín 20. storočia v kontexte pedagogiky, pedagogického myslenia a zrodu a vývinu moderného školstva - Anton Štefánek

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA 005DTI-4/2018 Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/0152/11 Slovenská encyklopédia edukačných vied

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA 007 VŠ DTI/2020 Manažérske kompetencie a inovácie v súčasnej praxi

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

 • Publikácie

   

  AAA   Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01 Marks, I. & Lajčin, D. (2017). Anton Štefánek a slovenské školstvo v medzivojnovom období – vybrané problémy. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-1362-5.  

  AAA02 Porubčanová, D., Marks, I.,  Rozvadský Gugová, G. & Gabrhelová, G., D. (2020). Educational context of compliance with school rules.  Ostrava: STS Science Centre; London: KEY Publishing. ISBN 978-1-908235-14-5. ISBN 978-80-7418-364-5.

  AAA03 Paľun, M., Marks, I., Korintušová, M., Hagara, V., Ružinská, E., Ďurkovičová Ďurianová, M. (2016). The Economic Prosperity, Management and Social Possibilities of HNA. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-1064-8.

   

  ACB    Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACD01 Barnová, S. et al. (2018). Školská pedagogika. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-78-4.