Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD.

 • ID:

  KH: streda 13.00 - 15.00

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  gugova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.

  Vyučované predmety:

  • Všeobecná psychológia
  • Pracovná a organizačná psychológia
  • Pedagogická psychológia
  • Patopsychológia
  • Aplikovaná pedagogická psychológia
  • Neurodidaktické aspekty edukácie
 • Projekty

   

  KEGA 003UKF-4/2012 Edukácia akcentujúca docenenie mozgu.

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA 003DTI-4/2014 Diagnostikačný systém identifikácie kompetencií manažérov národných i medzinárodných vzdelávacích projektov.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 002DTI-4/2013 Osobnostná a sociálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania triednych učiteľov.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA č. 005DTI-4/2018 Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/0870/18 Negatívny dopad traumatických udalostí: Verifikácia a stabilita teoretického modelu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) podľa DSM-5.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                                        0000-0003-2569-1453     

  WOS Researcher ID:

  SCOPUS Author ID:                             

   

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01 Porubčanová, D., Marks, I.,  Rozvadský Gugová, G. & Gabrhelová, G., D. (2020). Educational context of compliance with school rules.  Ostrava: STS Science Centre; London: KEY Publishing. ISBN 978-1-908235-14-5. ISBN 978-80-7418-364-5.

  AAA02 Rozvadský Gugová, G. (2017). Čo vieme a nevieme o poruchách učenia Praha: Martin Koláček - E-knihy jedou. ISBN 978-80-7512-776-1.

  AAA03 Rozvadský Gugová, G. (2016). I see, I hear, I can't read. Karlsruhe: Stecon. ISBN 978-3-945862-10-0.

   

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  AAB01 Rozvadský Gugová, G. (2020). Funkčné aspekty neurodidaktiky v pregraduálnej didaktickej príprave budúcich učiteľov odborných predmetov. Vysoká škola DTI. ISBN: 978-80-8222-024-0.

   

  ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

  ADD01 Rozvadský Gugová, G. & Heretik, A. (2014). Psychometric Properties of the Slovak Version of Experiences in Close RelationshipRevised (ECR-R) on General Adult Sample. DOI 10.21909/sp.2014.01.649 In: Studia Psychologica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : International journal for research and theory in psychological sciences = Časopis pre základný výskum a teóriu v psychologických vedách. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, Bratislava: Slovenská akadémia vied. Centrum spoločenských a psychologických vied. Ústav experimentálnej psychológie, Bratislava: Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISSN 0039-
  3320. – ISSN (online) 2585-8815. – Roč. 56, č. 1 s. 37-52 [tlačená forma] [online].

   

  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

  ADM01 Rozvadský Gugová, G., Hajdúk, M. & Heretik, A.  (2018). Osobnosť ako mediátor vzťahu medzi traumou z detstva a životnou spokojnosťou v dospelosti (Personality as a mediator of the relationship between childhood trauma and life satisfaction in adulthood).  In: Česká a slovenská psychiatrie [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1212-0383. Roč. 114, č. 1 s. 16-23 [tlačená forma] [online]