Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

RNDr. Karol Korintuš, PhD.

Prorektor pre vdelávanie

 • ID:

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  korintus@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Vyučované predmety:

  • Úvod do vysokoškolského štúdia
 • Projekty

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                            0000-0002-1255-6650            

  WOS Researcher ID:          

  SCOPUS Author ID:             

   

  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

  AFC01 Hrvolová, M. & Korintuš, K. (2011). Zmeny v spotrebiteľskom správaní ako faktor ovplyvňujúci trendy marketingovej činnosti podnikov. In: Sborník příspěvku z konference KONKURENCE. - Jihlava : VŠP. ISBN 978-80-87035-35-8. - S. 128-134.

  AFC02 Hrvolová, M. & Korintuš, K. (2012). Význam marketingového manažmentu vo vzdelávacej inštitúcii. In: Přínos studentu vysokých škol k rozvoji naší společnosti. - Kunovice : EPI s.r.o. ISBN 978-80-7314-282-7. - S. 39-42.

  AFC03 Mura, L., Hrvolová, M., Sláviková, G. & Korintuš, K. (2011). The agritourism and development of chosen region. In: Mekon 2011 : CD of participants' reviewed papers from 13th International conference. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2372-0. - S. [1-8].

  AFC04 Hrázdilová-Bočková, K., Hrvolová, M. & Korintuš, K. (2014). In: Present Day Trends of Innovations. - Brno : B&M InterNets, s.r.o. ISBN 978-80-260-6150-2. - S. 94-105.

   

  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

  AFD01 Hrvolová, M. & Korintuš, K. (2012). Využívanie vzdelávacích poukazov na financovanie záujmového vzdelávania v podmienkach obcí. In: Manažment v podnikoch a zariadeniach cestovného ruchu v čase hospodárskeho útlmu a úloha verejného sektora v tejto situácií. - Banská Bystrica: Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. ISBN 978-80-970836-9-4. - s. 281-286.

  AFD02 Korintuš, K. & Lajčin, D. (2009). Význam vzdelávacích poukazov pri podpore záujmového vzdelávania v školách a školských zariadeniach. In: Zvyšovanie kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti : Zborník príspevkov z III. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút. ISBN 978-80-89400-05-8. - S. 52-59.

  ADF03 Hrvolová, M.,  Korintuš, K. & Lajčin, D. (2010). Financovanie regionálneho školstva po fiškálnej decentralizácii. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Dnešné trendy inovacií. Dubnica nad Váhom: DTI. ISBN 978-80-89400-12-6. - S. 137-149.  

  ADF04 Korintuš, K. & Hrvolová, M. (2011). Niektoré problémy financovania samosprávnych kompetencií úzkej samosprávy na úseku školstva po fiškálnej decentralizácií. In: Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie. Košice: UPJŠ. ISBN 978-80-7097-863-4. - S. 118-121.

   

  BCI Skriptá a učebné texty

  BCI01 Hrázdilová-Bočková, K., Škoda, M., Hrvolová, M. & Korintuš, K. (2014). Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. ISBN 978-80-897-320-36