Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

 • ID:

  KH: štvrtok 9.00 - 11.00

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  tamasova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

   Podieľa sa na výučbe v študijnom odbore: Učiteľstvo a pedagogické vedy.

   Vyučované predmety:

  •  Rodinná výchova
  •  Sociológia výchovy a mládeže
  •  Teória výchovy
  •  Seminár k bakalárskej práci
  •  Seminár k diplomovej práci
 • Projekty

   

  EFOP- 5.2.2.-17-00066, Learning Communities and social transformation: Central and Eastern European Experiences.

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ za DTI

   

  EFOP- 5.2.2.-17-00065, name of the project: Universal and cultural heritage. Univerzita Debrecín (HU) a Cultural  Association  Debrecen.

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ za DTI      

   

  KEGA 113/2001 Objasnenie a precizovanie pojmov z riadenia školských systémov a ich spracovanie do terminologického výkladového slovníka.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 3/3245/05 Projekt konverzie magisterského štúdia – školský manažment.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 1/2522/05 Dejiny najstarších učiteľských ústavov na Slovensku   (1819-1945)

   Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 3/3034/05  Rozvoj porozumenia textu žiakom  

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 3/3241/05   Školský manažment  - Študijný program 

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 002DTI-4/2013 Osobnostná a sociálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania triednych učiteľov

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 005DTI-4/2013 Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/0142/19 2019 – 2021- Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA 007VŠDTI/2020 Manažérske kompetencie a inovácie v súčasnej edukačnej praxi ( Managerial Competences and Innovations in Current Educational Practice) medz. Projekt

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                                  0000-0003-1581-6013

  WOS Researcher ID:

  SCOPUS Author ID:

   

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01 Tamášová, V. & Geršicová, Z. (2014). Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl II. Brno : Tribun. ISBN 978-80-263-0848-5.

  AAA02 Krásna, S.,  Tamášová, V. & Geršicová, Z. (2017). Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike. Praha: Wolters Kluwers. ISBN 978-80-7552-743-1.

   

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  AAB01 Tamášová, V. (2005). Generačná kontinuita a história organizácií mladých na Slovensku : (Ymca, Ywca, Orol, Sokol, FRTJ, Slovenský skauting). Bratislava: Retaas. ISBN 80-89113-11-7.

  AAB02 Tamášová, V. (2006). Teória a prax rodinnej edukácie : (z rodiny do života). Bratislava: Sapientia. ISBN 80-89229-01-8.

  AAB03 Tamášová, V. (2008). Rodina a škola ako kriminogénny faktor. Bratislava: Lingos. ISBN 978-80-89328-  00-0.

   

  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

  ABC01  Tamášová, V. (2021). Inkluzívna kultúra, politika a prax v kooperácii rodiny a školy In: Barnová, S. et al. Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-409-7.

   

  ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

  ABD01Tamášová, V. (2007). Rodina ako kriminogénny faktor. In Danek, J. (ed) Prevencia kriminality v prostredí detí a mládeže. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-89220-94-6.

  ABD02 Tamášová, V. & Geršicová, Z. (2013). Chaos v hodnotách – podpora rodičov a učiteľov pri vštepovaní a prijímaní hodnôt  mládežou. In: Jablonský, T.- Matúšová, S. (eds). Učiteľ a hodnoty. Ružomberok: VERBUM. ISBN 978-80-561-0089-9.

   

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01 Brťková, M., Tamášová, V. & Proszcuková, D. (2000). Kapitoly z dejín pedagogiky.  Bratislava: Pressent. ISBN 80-967824-4-4.

  ACB02  Tamášová, V. (2014). Rodinná výchova: Vysokoškolská interaktívna učebnica. Dubnica nad Váhom: DTI. ISBN 978-80-89400-83-6.

   

  BCI Skriptá a učebné texty

  BCI01 Tamášová, V. (2000). História, tradície a odkaz vybraných mládežníckych organizácií na Slovensku (1918-1939). Bratislava: Metodické centrum. ISBN 80-8052-090-9.

  BCI02 Tamášová, V. (2020). Vybrané kapitoly z edukácie v rodine, škole a dospelých.  Dubnica nad Váhom: VŠ DTI. ISBN: 978-80-8222-002-8.

   

  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

  ADC01 Pesti, C.,   Tamášová, V.,  Lajčin, D. & Bodonyi, E.  (2021). University - industry collaboration as a drive for innovation in Europe – a literature review with a systematic approach. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, volume 11, issue 02, p. 41 – 46, DOI (& full text) | .pdf: www.doi.org/10.33543/1102,  344s.  http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1102/papers/A_csillapesti.pdf