Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Organizačná štruktúra Vysokej školy DTI

 •  

  doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA, LL.M, predseda správnej rady

  doc. PaedDr. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M, riaditeľka VŠ DTI a členka správnej rady

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. prorektor pre vzdelávanie

  doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj, vedúci katedry didaktiky odborných predmetov

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a akreditáciu, vedúci katedry manažmentu a ekonómie

  Ing. Ján Gramata, člen správnej rady 

  Ing. Karol Hübsch, člen správnej rady 

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M, kvestor, člen správnej rady

  Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry didaktiky odborných predmetov

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA,  zástupkyňa vedúceho katedry manažmentu a ekonómie

  PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD., vedúca katedry školskej pedagogiky a psychológie

  Mgr. Igor Marks, PhD., zástupca vedúcej katedry školskej pedagogiky a psychológie

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., vedúci katedry školskej didaktiky

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry školskej didaktiky

   

  Vedecká rada

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., predseda

  doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MDA, LL.M

  doc. PaedDr. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M

  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

  RNDr. Karol Korintuš, PhD.

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M

  prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD.

  doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

  doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.

  prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.

  prof. Dr. Stanislav Juszczyk, PhD.

  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

  doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

  prof. PaedDr. Alena Hašková, PhD.

  prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

   

  Akademický senát

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M, predseda akademického senátu    

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.,  podpredseda akademického senátu                                                                                     

  PaedDr. Marcela Kopincová                                                                                   

  PhDr. Slávka Čepelová, PhD.

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  Ing. Lucia Michalková, PhD.

  Mgr. Monika Dohnanská

  PaedDr. Mária Doričková

  Mgr. Katarína Pagáčová, MBA

  Bc. Lívia Bucková

  Bc. Tatiana Valková - podpredsedníčka akademického senátu študentskej časti akademickej obce

  Daniel Palkech

  Daniel Václav

  Nikoletta Svordová

   

  Disciplinárna komisia

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. - predseda

  Ing. Lucia Michalková, PhD.

  Mgr. Katarína Pagáčová, MBA

  Bc. Tatiana Valková

   

  Rada vysokých škôl Slovenskej republiky

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. - člen Predsedníctva Rady vysokých škôl SR

   

  Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky

  Daniel Palkech

  Bc. Tatiana Valková