Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Dobudovanie infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na DTI

 • Na DTI sa realizuje projekt Dobudovanie infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na Dubnickom technologickom inštitúte so zameraním na znalostné technológie a energetiku

  Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa začal realizovať projekt s názvom Dobudovanie infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na Dubnickom technologickom inštitúte so zameraním na znalostné technológie a energetiku. Projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o., ktorý pôsobí ako súkromná vysoká škola, požiadal o príspevok s cieľom dobudovať vedecké laboratóriá školy za účelom byť relevantným partnerom európskym výskumným a priemyselným organizáciám.


  Dobudovanie laboratórií a pracovísk Dubnického technologického inštitútu podľa predkladaného projektu, postaví školu na európsku úroveň. Umožní DTI byť primeraným partnerom európskym výskumným inštitúciám a efektívne sa s nimi zapájať  do spoločných grantových projektov, ako aj aplikovaného výskumu pre hospodársku prax.


  Rozšírená a kvalitná vedecko-výskumná základňa umožní súčasne zapojenie študentov do výskumu a vývoja už počas štúdia. Tento krok bude vytvorením základu pre transfer nových poznatkov a technológií do praxe, po nástupe študentov do pracovných pozícií po skončení školy.

  Základné údaje o projekte


  Názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na Dubnickom technologickom inštitúte so zameraním na znalostné technológie a energetiku
  ITMS projektu: 26210120034

  Operačný program: Výskum a vývoj
  Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
  Opatrenie:   1.2 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

   

  „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“