Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Projekt zvyšovania kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov na DTI

 • Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov
  v Dubnickom technologickom inštitúte

  Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte - to je názov ďalšieho projektu, ktorý sa začal realizovať na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 1 a opatrenia 1.2 Operačného programu Vzdelávanie. Dubnický technologický inštitút s. r. o., oprávnený pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, požiadal o príspevok s cieľom navrhnúť a overiť systém merania kvality v súvislosti s rozvojom inovatívnych foriem vzdelávania v študijnom programe učiteľstvo profesijných predmetov. Všetky aktivity, realizované v rámci projektu, smerujú k plneniu rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitneniu poskytovaných študijných programov.

  Základné údaje o projekte

  Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte

  ITMS projektu: 26110230059

  Operačný program: Vzdelávanie

  Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

  Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

   

   „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“