Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Projekt Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania

 • Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom začal v januári 2012 implementovať projekt s názvom „Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania“.
  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Vzdelávanie, pričom spolufinancovanie z Európskeho sociálneho fondu predstavuje 85 % celkových oprávnených výdavkov a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR predstavuje 10 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.
  Časový rámec realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od januára 2012 do decembra 2013, t. j. 24 mesiacov.
  Cieľovou skupinou projektu sú študenti  súkromnej vysokej školy, interní pedagogickí zamestnanci súkromnej  vysokej školy a manažéri súkromnej  vysokej školy.
  Strategický cieľ projektu je vybudovať, prevádzkovať a zlepšovať systém manažérstva kvality so zameraním na zavedenie systému kvality vzdelávania na báze európskych štandardov ESG.
  Špecifický cieľ je vybudovať, prevádzkovať, certifikovať a zlepšovať systém manažérstva kvality vysokej školy.

  Aktivity projektu

  1.1. Návrh a overenie  systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG
  1.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy
          k verejnosti týkajúcej sa vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania
  1.3. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému vnútorného  zabezpečenia
          kvality vzdelávania.

  Základné údaje o projekte

  Názov projektu: Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania

  ITMS kód Projektu: 26110230058

  Operačný program Vzdelávanie

  Prioritná os 1  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

  Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

  „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
   

  Viac informácií k projektu

 • Na stiahnutie