Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Projekt Informačnými technológiami k modernému manažmentu

 • Informačnými technológiami k modernému manažmentu na Dubnickom technologickom inštitúte

  Ďalším z projektov Dubnického technologického inštitútu, podporeným z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie, je projekt s názvom „Informačnými technológiami k modernému manažmentu“. Strategický cieľ projektu sa zameriava na zlepšovanie kvality a efektívnosti v procesoch správy a riadenia inštitútu, čo vyplýva aj z podmienok harmonizácie vysokoškolského študijného systému v celej Európe.
  Financie projektu sú rozpočítané na splnenie jednotlivých vytýčených cieľov, ktorých realizácia posunie Dubnický technologický inštitút vpred, zlepší úroveň štúdia a v konečnom dôsledku vyjde v ústrety všetkým študentom i pedagógom.
  Prvé kroky tohto cieľavedomého projektu sa už intenzívne realizujú. Od začiatku roku 2011 sa všetko detailne spracováva podľa definovaných aktivít, ktoré sú prioritne zamerané na dosahovanie stanovených cieľov.

  Základné údaje o projekte

  Názov projektu: Informačnými technológiami k modernému manažmentu

  Kód ITMS: 26110230011

  Operačný program: Vzdelávanie

  Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

  Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

   

   „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“