Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Univerzita tretieho veku


 • UNIVERZITA TRETIEHO VEKU VŠ DTI

  Vysoká škola DTI v rámci Univerzity tretieho veku pre Vás pripravil v akademickom roku 2016/2017 tieto študijné programy:

  Jednotlivé študijné programy sa otvárajú len v prípade dostatočné počtu záujemcov!

  1. INTERNET  -  NÁŠ PRIATEĽ A POMOCNÍK (AHOJ, DETI  A VNÚČATÁ - UŽ VÁM ROZUMIEM)

  Program je zameraný na prácu s počítačom a na využitie komunikačných možností, ktoré počítačová technológia v súčasnosti poskytuje. Cieľom programu je priblížiť poslucháčovi počítačovú techniku, prehĺbiť jeho vedomosti a pomôcť využiť celý komplex výhod novodobých informačno-komunikačných ponúk. Zámerom programu je zmenšiť bariéry medzi staršou generáciou a súčasným technologickým trendom. Program je významne prepojený s praktickými cvičeniami a aplikáciou teoretických vedomostí do praxe. Zážitková forma práce s informáciami ponúka aj aktivizačné prístupy podnecujúce vizualizačné schopnosti mozgu, asociačné a logické myslenie, predstavivosť a tvorivosť. Počítačové hry už nie sú pochybnou zábavou tínedžerov, ale môžu kriticky reflektovať súčasný stav spoločnosti.

   

  2.  PSYCHOLÓGIA PRE VŠEDNÝ DEŇ

  Cyklus prednášok ponúkajúci vybrané poznatky z psychológie a jej aplikácií z rozmanitých oblastí pre zvládanie nárokov bežného dňa v živote človeka. Jednotlivé prednášky predstavujú psychológiu ako moderné vednú disciplínu, ktorá môže osloviť každého človeka.
  Psychológia šťastia v seniorskom veku.
  Ako sa vlastne ľudia učia?
  Možnosti podpory vývoja detí.
  Psychologická problematika závislostí.
  Depresie a úzkosti v živote človeka.
  Asertívne zručnosti v medziľudských vzťahoch seniorov.
  Lož v medziľudských vzťahoch.
  Psychológia spotrebného správania.
  Poruchy príjmu potravy.

   

  3. DUBNICA NIELEN NAŠEJ MLADOSTI (PRÍBEHY ZO ŽIVOTA)

  Každý z nás má príbeh svoj a svojej rodiny, v ktorom sa odrážajú dejiny nášho mesta. Výstupom našich seminárov bude súborné vydanie dejín Dubnice očami pamätníkov.

   

  4. ANGLIČTINA RÝCHLO A ĽAHKO

  Zámerom vzdelávacieho programu Angličtina rýchlo a ľahko je osvojiť si základné komunikačné zručnosti v najpoužívanejšom svetovom jazyku. Účastníci programu sa jednoduchým a zábavným spôsobom naučia používať angličtinu. Program je doplnený o praktické konverzačné cvičenia, ktoré sú zamerané na praktické situácie. Cieľom je zmenšiť bariéru medzi staršou generáciou a cudzím jazykom, ktorým hovorí čím ďalej tým viac ľudí na svete.

   

  5. ZÁHRADNÍCTVO

  Program je zameraný na oblasť záhradníctva, ovocinárstva a sadovníckej dendrológie. Zámerom programu je v chronologicky usporiadaných celkoch zoznámiť poslucháčov zo zásadami úspešného záhradníctva a poskytnúť tak súbor nielen teoretických poznatkov ale predovšetkým prakticky využiteľných rád. Program obohacujú ekologicky zamerané prednášky, ktoré úzko súvisia s hlavnou témou programu a orientujú poslucháča v spektre základných parametrov životného prostredia.

   

  Vzdelávacie programy trvajú minimálne dva semestre (jeden akademický rok) a maximálne šesť semestrov (tri akademické roky).

  PODMIENKY PRIJATIA

  Štúdium na univerzite tretieho veku je určené seniorom a je prístupné všetkým záujemcom nad 50 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou.

 • Na stiahnutie

 • CENA PROGRAMU

  Dôchodcovia: 50 Eur / akademický rok
  Ostatní: 60 Eur / akademický rok
   

  KONTAKT

  Tatiana Valková    
  E-mail: valkova@dti.sk