Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Zahraničné vzťahy

 • Zahraničné vzťahy patria medzi kľúčové aktivity školy. V tejto súvislosti Vysoká škola DTI získala chartu Erasmus plus 2014 – 2020, v rámci ktorej bol podaný projekt č. 2015-1-SK01-KA103-008574 na obdobie 01.06.2015 – 31.05.2017. Rozpočet projektu bol 32 625 EUR. Za tieto pridelené prostriedky škola zrealizovala 10 študentských študijných mobilít v celkovom rozsahu 36 mesiacov a 17 učiteľských vzdelávacích mobilít v celkovom rozsahu 90 dní.

  Po ukončení vyššie spomínaného projektu škola požiadala Národnú agentúru SAAIC o ďalší projekt na realizáciu nových mobilitných pobytov. Na obdobie 01.06.2017 – 31.05.2019 získala grant č. 2017-1-SK01-KA103-034909 s rozpočtom 51 275 EUR na predpokladanú realizáciu 10 študentských študijných mobilít a 30 učiteľských vzdelávacích mobilít.

  Ďalším grantom VŠ DTI je grant vo výške 22 800 EUR pod číslom 2018-1-SK01-KA103-045838 na obdobie od 01.06.2018 do 31.05.2020, slúžiaci na pokrytie výdavkov na 20 učiteľských mobilít a grant vo výške 40 290 EUR pod číslom 2019-1-SK01-KA103-059929 na obdobie od 01.06.2019 do 31.05.2021 na pokrytie výdavkov 30 učiteľských mobilít.

  Momentálne má Vysoká škola DTI podpísané bilaterálne zmluvy s týmito partnerskými vysokými školami v nasledovných oblastiach:

  P. č.

  Názov partnerskej vysokej školy

  Kód školy

  Oblasť mobility

  1.

  Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering (Czech Republic)

  CZ PRAHA10

  0714 Electronics and Automation

  041 Business and administration

  2.

  Warsaw Management University (Poland)

  PL WARSZAW26

  011 Teacher training and education science

  3.

  „Vasile Goldis“ Western University of Arad (Romania)

  RO ARAD02

  0413 Management and administration

  4.

  Tallin University of Technology (Estonia)

  EE TALLIN04

  041 Business and administration

  011 Teacher training and education science

  5.

  University College of Teacher Education Styria (Austria)

  A GRAZ04

  011 Teacher training and education science

  6.

  Institute of Technology and Business in České Budějovice (Czech Republic)

  CZ CESKE04

  01 Education

  041 Business and administration

  07 Engineering manufacturing and construction

  7.

  Czech Technical University in Prague, Masaryk Institute of Advanced Studies (Czech Republic)

  CZ PRAHA10

  0114 Teacher training with subject specialization

  041Business and administration

  071 Engineering and engineering trades

  8.

  Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice (Czech Republic)

  CZ CESKE 03

  0141 Teaching and training

  0342 Marketing, sales and management

  9.

  Mersin University, Mersin (Turkey)

  TR MERSIN01

  311 Economics

  41 Management

  11 Education

  10.

  Károli Gáspar Református Egyetem, Budapest (Hungary)

  HU BUDAPES01

  0111 Education and Science

  11. Univerzita Palackého v Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01

  0113 Teacher training without subject specialization

  0114 Teacher training with subject specialization
  12. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (Czech Republic) CZ BRNO05

  0111 Education Science

  0113 Teacher training without subject specialization

  13. University of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33

  041 Business administration

  0311 Economics
  14. Kaunas University of Technology, School of Economics and Business (Lithuania) LT KAUNAS02

  041 Business and administration

  15.

  Pedagogics University of Krakow

  PL KRAKOW05

  0610 Information and Communication Technologies

  16. Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław (Poland) PL JAROSLA02

  0410 Business and administration

  0311 Economics

  0412 Finance and Accounting

  0413 Management and administration

  0110 Education

  Súčasťou plánovaných mobilít je aj štyridsať pridelených licencií v rozhraní OLS (Online Language Support) slúžiacich na otestovanie jazykových vedomostí v hlavnom vzdelávacom jazyku prijímacej inštitúcie ako pred odchodom na mobilitu, tak aj po návrate z nej. V závislosti od výsledku jazykových testov môže Erasmus plus koordinátor odporučiť vykonanie jazykového kurzu, na ktoré Vysoká škola DTI od Národnej agentúry takisto získala 40 licencií.

  Výberové konanie potenciálnych účastníkov mobilít je transparentné, za účasti členov výberovej komisie. Komisia je trojčlenná, v zložení: Erasmus plus koordinátor, prorektor pre vedu a výskum, tretí člen komisie. O termínoch výberových konaní, o hodnotiacich kritériách učiteľských či študentských mobilít je možné sa viac dozvedieť v jednotlivých sekciách, kde sú takisto k dispozícii dokumenty na stiahnutie pre prihlásenie sa na mobilitu.

  Erasmus plus koordinátorom na VŠ DTI je Doc. PaedDr. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD.   

  Študentské mobility

  Učiteľské mobility

  Erasmus Policy Statement

 • Na stiahnutie