Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Ďalšie opatrenia Vysokej školy DTI od 30. marca 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu

 •  

  Rektor Vysokej školy DTI na základe pokynu zriaďovateľa vysokej školy z dôvodu vzniku pandémie súvisiacej s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) od 30.03.2020 ponecháva v platnosti opatrenia prijaté dňa 12.03.2020 až do odvolania.

  O dátume ukončenia opatrení, v rámci ktorých sa prezenčná metóda výučby nahradila dištančnou a zamestnanci vysokej školy pracujú v osobitnom režime, budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.

  Upozorňujeme študentov a pedagogických zamestnancov vysokej školy, že termíny vyplývajúce z Harmonogram akademického roka 2019/2020 zostávajú zachované. Študenti, ktorí pristúpia k štátnej skúške v mesiaci jún 2020, odovzdajú záverečnú prácu iba v elektronickej podobe, to znamená, že vkladajú záverečnú prácu do systému MAIS. Záverečnú prácu v čiernej väzbe a na CD nosiči odovzdajú podľa pokynov v náhradnom termíne.

   

  V Dubnica nad Váhom, 24.03.2020

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor