Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Aktualizované opatrenia Vysokej školy DTI v súvislosti so šírením koronavírusu

 •  

  V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu Vysoká škola DTI upozorňuje študentov a zamestnancov školy, aby dodržiavali všeobecnépreventívne ochranné opatrenia a nariadenia v zmysle aktuálneho Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

  Situáciu zriaďovateľ v spolupráci s rektorom vysokej školy a zainteresovanými vedúcimi zamestnancami školy denne monitoruje a podľa aktuálnej situácie prijíma s účinnosťou od 12.03.2020 nasledovné priebežné opatrenia:

  • Učitelia dočasne do 29.03.2020 prerušia prezenčnú formu výučby  a nahradia ju formou dištančnou, formou samoštúdia alebo inou vhodnou formou.  Po uvedenom termíne sa obmedzí prezenčná forma výučby podľa aktuálnej situácie.
  • Zamestnanci školy budú komunikovať do 29.03.2020 so študentmi výlučne prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
  • Vedúci katedier stanovia režim práce jednotlivých zamestnancov zabezpečujúcich pedagogický proces do 29.03.2020 s cieľom chrániť ich zdravie, pričom budú preferovať prácu zamestnancov doma.
  • Rušíme v období do 29.03.2020 všetky plánované zasadnutia samosprávnych orgánov školy, rigorózne skúšky a aj všetky hromadné podujatia v priestoroch školy.
  • Vstup do budovy školy bude do 29.03.2020 študentom a verejnosti zakázaný.
  • Na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie sa termín 29.03.2020 stanovený v predchádzajúcich bodoch predĺži podľa potreby a v prípade potreby sa prijmú ďalšie opatrenia.
  • Zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú prevádzku školy sa budú zdržiavať na pracovisku až do odvolania iba v nevyhnutnom rozsahu a budú sa riadiť osobitným pokynom zamestnávateľa.
  • Zvýšená pozornosť sa bude venovať čistote a priebežnej dezinfekcii priestorov školy (učebne, sociálne zariadenia a kancelárie).


  V Dubnica nad Váhom, 12.03.2020

   

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor