Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Opatrenia Vysokej školy DTI v súvislosti so šírením koronavírusu


 • V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu Vysoká škola DTI upozorňuje študentov a zamestnancov školy, aby dodržiavali všeobecné
  preventívne ochranné opatrenia v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Usmernenia Hlavného hygienika SR z 3. marca
  2020.
   

  Situáciu zriaďovateľ v spolupráci s rektorom vysokej školy a zainteresovanými vedúcimi zamestnancami školy denne monitoruje a podľa aktuálnej situácie prijíma s účinnosťou od 9.03.2020 nasledovné priebežné opatrenia:

  • Učitelia dočasne do 19.03.2020 nahradia  prezenčnú formu výučby formou dištančnou, formou samoštúdia alebo inou vhodnou formou.  Po uvedenom termíne sa obmedzí prezenčná forma výučby podľa aktuálnej situácie.
  • Zamestnanci školy budú komunikovať do 19.03.2020 so študentmi výlučne prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
  • Vedúci katedier stanovia režim práce jednotlivých zamestnancov zabezpečujúcich pedagogický proces do 19.03.2020 s cieľom chrániť ich zdravie, pričom budú preferovať prácu zamestnancov doma.
  • Rušíme v období do 19.03.2020 všetky plánované zasadnutia samosprávnych orgánov školy, rigorózne skúšky a aj všetky hromadné podujatia v priestoroch školy.
  • Vstup do budovy školy bude do 19.03.2020 študentom a verejnosti obmedzený. Každý vstup bude osobitne posúdený podľa naliehavosti.
  • Na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie sa termín stanovený v bodoch 1 - 5 predĺži podľa potreby a prijmú potrebné opatrenia.
  • Zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú prevádzku školy sa budú zdržiavať na pracovisku až do odvolania iba v nevyhnutnom rozsahu a budú sa riadiť osobitným pokynom zamestnávateľa.
  • Zvýšená pozornosť sa bude venovať čistote a priebežnej dezinfekcii priestorov školy (učebne, sociálne zariadenia a kancelárie).


  V Dubnica nad Váhom, 09.03.2020

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor