Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Vianočný príhovor rektora

 •  

  Milé kolegyne, kolegovia, študentky a študenti,

  blíži sa čas Vianoc, najkrajších sviatkov v roku, kedy si aspoň na chvíľu  odložíme svoje pracovné povinnosti, lebo je to obdobie, ktoré je časom stretnutia rodín pri vianočnom stromčeku, pri  štedrovečernom stole a celkovo je to čas, ktorý chceme prežiť v kruhu svojich najbližších a najmilších, aby nikto neostal na Vianoce sám, ale aby sme sa navzájom obdarúvali (nie len materiálnymi darmi) a aby sme sa spolu tešili jeden z druhého. Vianoce automaticky spájame aj s obdobím vítania Nového roka. Aj toto obdobie má svoje čaro, pretože takmer každá naša komunikácia začína novoročným vinšom. Obdobie Vianoc a Nového roka je príznačné aj tým, že im spravidla predchádza krátke hodnotenie aktuálneho roka, ukončovanie niektorých termínovaných úloh, projektov, publikácií a pedagogických povinností a v neposlednom rade aj túžobne očakávané zvoľnenie pracovného tempa.

  Som presvedčený o tom, že rok 2019 sa zapíše do histórie našej vysokej školy ako rok najproduktívnejší v tom najširšom význame slova aj po kvalitatívnej aj po kvantitatívnej stránke. Kým na ostatných vysokých školách, nie len v SR, sa z roka na rok zníži počet záujemcov o štúdium, na našu vysokú školu sa v tomto roku zapísalo viac študentov ako v minulom roku, čo je pre nás veľká výzva, radosť, ale aj záväzok. Tento rok začali svoje štúdium naši prví študenti v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania a ku koncu kalendárneho roku sme získali práva na uskutočnenie habilitačných a inauguračných konaní v odbore odborová didaktika. Vďaka obetavej práci našich vedecko-pedagogických zamestnancov sme zvýšili počet aj úroveň našich publikačných výstupov v prvom rade v zahraničných vedeckých periodikách a v zahraničných vydavateľstvách. Bol to teda rok extenzívneho rastu, dobre vykonanej práce, nastavenia vysokej latky kvalitného vzdelávania a mnohých plánov a predsavzatí nie len do nového roku ale na celé nasledujúce obdobie.

  Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som sa Vám na tomto mieste poďakoval za Vašu obetavú prácu v prospech našej vysokej školy. Vedecko-pedagogickým pracovníkom za ich vedecké a pedagogické výkony, neučiteľským pracovníkom za ich vysokú profesionalitu v administratíve, ekonomike, údržbe, prevádzke a všetkých potrebných službách. Moje poďakovanie patrí aj našim študentom, ktorí svojím zodpovedným prístupom ku štúdiu šíria  dobré meno našej vysokej školy doma i v zahraničí.

  V mene svojom i v mene celého vedenia Vysokej školy DTI Vám želám krásne, radostné, pokojné a požehnané Vianoce. Do roku 2020 Vám želám najmä pevné zdravie, veľa úspechov vo vedeckej i pedagogickej práci a radosť z každodenných drobností. Študentom želám veľa úspechov pri zdolávaní nástrah náročného štúdia a taktiež, aby získané vedomosti dokázali použiť vo svojej praxi v rámci zodpovedného prístupu k svojmu povolaniu.

  S úctou a vďakou

  Váš

  Tomáš Lengyelfalusy

  Rektor VŠ DTI