Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Príhovor rektora VŠ DTI pri príležitosti Dňa učiteľov

 •  

  Milé kolegyne, vážení kolegovia,

  srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi pri príležitosti Vášho významného sviatku Vám adresovať týchto niekoľko myšlienok.

  28. marca si každoročne pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Deň učiteľov je svedectvom toho, že prínos pedagógov v tom najširšom zmysle slova vo vzdelávacom procese je mimoriadne dôležitý a nezastupiteľný. Myslím tu na učiteľov na všetkých stupňoch a typoch škôl ako aj vychovávateľov a iných aktérov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a, samozrejme, na vedecko-pedagogických pracovníkov na vysokých školách a univerzitách. Každá rozumná spoločnosť by si mala uvedomovať význam prítomnosti a úlohy pedagógov v našom každodennom živote a patrične ich ohodnotiť, oceniť ich prácu a vážiť si ich. V súčasnej dobe je to znásobené komplikovanou epidemiologickou situáciou, ktorá nás prinútila v záujme ochrany nášho zdravia opustiť naše edukačné priestory a presunúť naše aktivity do virtuálneho priestoru, ktorý je síce už bežnou súčasťou našich pracovných životov, ale predsa, bezprostredný kontakt učiteľa so študentmi je nenahraditeľný. Avšak momentálne nemáme inú možnosť a musíme sa prispôsobiť.

  Chcem sa Vám, milé kolegyne a vážení kolegovia, v mene celého vedenia našej vysokej školy veľmi úprimne poďakovať za energiu, ktorú denno-denne vkladáte do plnenia svojich pracovných úloh a zvlášť v tomto náročnom období, ktoré je skúškou pre nás všetkých. Ďakujem za Váš zodpovedný prístup k vede a k vzdelávacím aktivitám a za to, že vytvárate pre našich študentov ozaj výborné podmienky pre vzdelávanie a získavanie potrebných vedomostí a zručností pre výkon ich náročných budúcich povolaní učiteľa resp. manažéra.

  Som rád, že naši absolventi, ktorých máme už viac ako 14000, s radosťou spomínajú na chvíle strávené s Vami na prednáškach a cvičeniach, či už v rámci prezenčnej alebo online forme vyučovania a považujem to za najlepšiu reklamu našej vysokej školy.

  Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám chcem zaželať v prvom rade dobré zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce, mnoho dobrých a pokrokových myšlienok a silu na ich realizáciu.

  Buďte vždy radostní, usmievaví, šťastní a úspešní a to isté želám aj všetkým Vaším (naším) študentom.

  S úctou Váš Tomáš Lengyelfalusy

  Rektor VŠ DTI